Ismertető új szülőknek

 

 Kedves szülők!

Sok-sok vidámság, új barátok, rengeteg játék és játékos tanulás vár minden új gyermekre óvodánkban!

Sokan kérdezik tőlünk, hogy miért éppen "Pillantó Kutya" lett az óvoda neve. A válasz nagyon egyszerű. 2000-ben azért alapítottam óvodát, hogy legyen a gyerekeknek egy biztonságos, barátságos és családias helyük, ahol jól érezhetik magukat, tanulhatnak és játszhatnak egész nap. Mivel az óvoda a gyerekeké, ezért tőlük kérdeztem meg, hogy hogyan szeretnék elnevezni. Az akkori 3-4 éveseknek nagyon sok ötletük volt , de amikor az egyik fiú kimondta a "Pillantó Kutyá"-t, valamennyien nevetni és ugrálni kezdtek. Ezért lett a nevünk Pillantó Kutya Alapítványi Óvoda.

Óvodánk 24 óvodáskorú gyermeket tud fogadni. Két óvónő és egy oktatási asszisztens foglalkozik velük, reggel 8:00-tól este 18:00 óráig. A felvétel egész évben folyamatos. A beszoktatási időt és módját minden gyermek és szülő saját maga választhatja meg. A szülők addig maradhatnak, ameddig gyermeke igényli azt, de a családias légkör és a kedves óvodások segítségével az új gyermekek általában nagyon gyorsan beilleszkednek.

Az egészséges táplálkozásra nagy figyelmet fordítunk. Minden nap van zöldség és gyümölcs, illetve gyakran kapnak vitaminos innivalókat is az ovisok. Óvodánk teljes mértékben cukormentes. Az ételeket, italokat, mézzel, vagy édesítővel ízesítjük. Óvodásaink tisztított vizet fogyasztanak.

Egyre több szülő szeretné, ha gyermeke mielőbb megtanulna egy második nyelvet is. Alkalmazkodva a szülők igényéhez, óvodánk játékosan tanítja az angol nyelvet. Valamennyi munkatársam beszél angolul, így napközben többször angol dalokat éneklünk, mondókázunk.

Környezetünk védelme érdekében 2007 szeptemberétől óvodánkban szelektív hulladékgyűjtést indítottunk el, melyet természetesen az ide járó gyermekek is megtanultak és alkalmaznak.

Programunk:

Helyi programunkat az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja alapján, az óvodai nevelési irányelvek figyelembevételével készítettük el.

Nagy figyelmet fordítunk az emberi értékek játékos tanítására, Pl.: „Mutass jó példát!, Óvd és tedd jobbá a környezeted!, Tartsd tisztán a tested!, Légy szorgalmas!, Tiszteld és segítsd szüleidet". Ezeket az elveket a mindennapjainkban kötetlen beszélgetések formájában beépítettük az óvodai csoportfoglalkozások témaköreibe.

A foglalkozásokon tanultakat különböző formában, általában a gyerekek ötletei alapján a gyakorlatban is megvalósítjuk. (Pl.: játék babákat fürdetünk kiskádban, mindig kedvesen beszélünk egymással, szemetet szedünk, idős embereknek adunk segítséget, növényeket ültetünk és gondozunk, környezetvédő témakörben gyermekrajz versenyt és kiállítást szervezünk, stb.)

A fenti programok segítségével szeretnénk elérni, hogy a tőlünk kikerülő gyerekek erkölcsös, őszinte, a környezetükre és embertársaikra odafigyelő, gondoskodó, kedves emberekké váljanak, akik képesek önállóan is boldogulni az életben, majd iskolába kerülve, könnyen tudják kezelni a tanulási akadályokat, és szívesen tanuljanak.

Szeretnénk kiemelni, hogy óvodánk lehetőséget biztosít a tehetséges gyermekek ének-zenei, képzőművészeti, színjátszó, különböző sportolási és nyelvtanulási foglalkoztatására egyéni érdeklődés alapján.

Az óvoda nevelési céljai:

Célunk óvodásaink sokoldalú harmonikus fejlődésének biztosítása, személyiségük kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével.

A nevelés óvodánkban családias, derűs légkörben folyik, biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges sokféle, változatos tevékenységet.

A gyerekekkel való kapcsolatunkat az az alapvető nézőpont határozza meg, hogy megpróbálunk a gyerekek barátai lenni. Igyekszünk rájönni, hogy mi a problémájuk és úgy segítünk nekik annak megoldásában, hogy nem törjük szét saját megoldásaikat.

A gyerekek számára a legfontosabb egy jóérzésű stabil felnőtt, akinek a szívében szeretet és tolerancia lakozik. A tolerancia szó nem azt jelenti, hogy egyetértünk valamivel, hanem azt, hogy a helytelenítést, rosszallást, szembenállást nem mutatjuk ki. Például, ha egy gyermek kiborítja a tejet ebéd közben és mind az asztal, mind az ő ruhája tejes lesz, akkor a toleráns óvónői viselkedés a hangos leszidás helyett az, hogy segítünk neki behozni egy törlőkendőt az asztal rendbetételéhez, és gyorsan átöltöztetjük száraz ruhába. Természetesen senki sem örül annak, hogy kiborította a tejet és az óvónőnek most vele egyedül kell foglalkoznia, ahelyett, hogy a többi gyermekkel lenne együtt, de nem mutatjuk a rosszallásunkat. Lássuk be, a felnőttek is követhetnek el hibákat.

Egyenrangú partnerként kezeljük a gyerekeket. Azt gondoljuk, hogy a gyerekek nem csupán kicsi, irányítást igénylő emberkék, hanem - ha elég bizalmat és tiszteletet adunk nekik - ugyanolyan emberek, mint mi, csak még nem érték el a teljes testi fejlettségüket. Képesek mindent megérteni és együttműködni. Ezért úgy bánunk velük, ahogy mi felnőttek szeretnénk, hogy más emberek bánjanak velünk.

Az egyetlen út a sikeres nevelői munkánkhoz, hogy a szülőkkel teljes mértékben egyetértve és együttműködve neveljük, oktatjuk a gyerekeket. Ez óvodánkban természetes. Mindent megbeszélünk a szülőkkel őszintén és elvárjuk, hogy ők is elmondják a véleményüket, ötleteiket szolgáltatásunkkal kapcsolatosan.

Feladataink, melyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét, az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:

 • az egészséges életmód alakítása,
 • az érzelmi nevelés és szocializáció biztosítása,
 • az értelmi fejlesztés, nevelés megvalósítása.

Minden kisgyermek legfőbb célja a felnőtté válás, ezért nekünk, óvónőknek, dajkáknak, szülőknek, és minden gyermekekkel együtt dolgozó felnőttnek úgy kell élnünk, és olyan példát kell mutatnunk, hogy a felnőttség kívánatos legyen a számukra.

Így szükségesnek tartjuk, hogy minden egyes elsajátítandó feladat, legyen az, az egészséges életmód kialakításával, a közösségi élettel kapcsolatos szabály, vagy az érzelmi neveléssel, tanulással, gondolkodással kapcsolatos feladat, egy cél köré szerveződjön.

Egy gyereket akkor lehet jó modorra, kedvességre, szorgalomra és tudásra nevelni, ha vágyik ezekre, azaz az ő célja ezeket elérni.

Az elvek ugyanazok, akár a villával való étkezést, akár egy hosszú verset tanítunk a gyermeknek. Kell egy ésszerű ok, amit ért a gyerek, mielőtt elkezdené a villát használni, és a verset megtanulni. Például, ne azért tanuljon meg egy verset, mert kötelező, vagy, mert az óvó néni azt szeretné, hanem azért mert az NEKI tetszik, élvezi a szereplést, vagy örömet szeretne szerezni szüleinek.

Fontos az is, hogy csak arra tudjuk a gyermeket megtanítani, amit tőlünk felnőttektől lát. Nem várhatjuk el egy gyermektől, hogy udvarias legyen a felnőttekkel és köszönjön, ha őt sem köszöntik, amikor a felnőttekkel találkozik. Nem tudjuk megértetni vele, hogy a cukorfogyasztás nem segíti a növekedését és fejlődést, ha a szülők folyamatosan cukrászdába járnak és hétvégenként torta a desszert. Olyan dolgokra tudjuk megtanítani őket, amiket mind a szülők, mind a pedagógusok megértettek és alkalmaznak az életben.

Legfontosabb feladatunk tehát, hogy mi, óvodapedagógusok megmutassuk a helyes utat a gyermekeknek, minél több új ismerettel, és a tanulás szeretetével gazdagítsuk őket. Engedjük, hogy saját maguk döntsék el, hogy élnek-e a felkínált lehetőségekkel.

Óvodánkban a tanulási tevékenységet nem tesszük kötelezővé, de megpróbáljuk olyan látványossá és érdekessé tenni azokat, hogy a gyerekek önszántukból és szívesen vegyenek részt a foglalkozásokon.

Az óvoda csoportszerkezete:

Vegyes életkori összetétel. Egy, részben osztott csoportot alakítottunk ki, hiszen a 3-4 éves gyermekek foglalkozásait másképp kell kialakítani, mint az 5-6 éves gyerekekét. Egy csoportot működtetünk, viszont az életkori sajátosságoknak megfelelő foglalkozásokat tartunk a gyerekeknek.
Az óvoda teljes nevelési programját a szülők bármikor tanulmányozhatják.

Nagyon örülünk, hogy gyermekük hamarosan a Pillantó Kutya Alapítványi Óvoda tagja lesz! Kérem, töltsék ki az óvoda jelentkezési lapját és adják le az irodában! Amint elkezdik a szolgáltatást, gyermekük egy továbbító lap segítségével ismerheti meg az óvoda helyiségeit, játékait, tagjait és minden fontosabb szabályt is. A továbbítólapot szintén az irodában kapják meg.

Munkatársaimmal mindent meg fogunk tenni, hogy gyermeke jól érezze magát nálunk, sokat tanuljon, fejlődjön és vidám, boldog napokat, illetve éveket töltsön el óvodánkban!

A befizetett havi díj a következő szolgáltatásokat foglalja magában:
 • munkanapokon reggel 8.00 – 18.00-ig fogadjuk a gyerekeket,
 • szakképzett óvodapedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel,
 • a mindenkori órarendben előírt napi kétszeri foglalkozás,
 • angol foglalkozás naponta - kor szerint,
 • iskola előkészítő foglalkozások - kor szerint,
 • néptánc szakkör,
 • zenés angol szakkör,
 • Kreatív-kuckó (rajz, kézműves foglalkozás)
 • havonta legalább egyszeri kirándulás, közös élmény (játszóház, játszótér, stb.),
 • minimum napi négyszeri étkezés a mindenkori étrend szerint: tízórai, ebéd, uzsonna, 2. uzsonna. Cukormentes és egészséges étrend, naponta zöldség és gyümölcs, igény szerint árpalé, gyümölcstea, tisztított víz,
 • minden gyermek születésnapjának megünneplése,
 • ünnepek és ünnepségek megtartása: Évnyitó, Nagyszülők napja, Télapó, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Gyereknap, Apák napja, Évzáró, Ballagás, 
 • Rendszeres védőnői szűrés.
Feláras szolgáltatások
 • Karate önvédelmi szakkör hetente egyszer
 • Logopédia
 • Gyermeknevelési szemináriumok - jelképes összeg, de Pillantós szülőknek ingyenes
 • Nagyobb kirándulások
 • Nyári táborok
 • Uszás-oktatás

Amit a szülőktől kérünk gyermekük részére:

 • Fogkefe. A többi tisztálkodási eszközt (fésű, fogkrém, törölköző, zsebkendő, stb.) az óvoda biztosítja

 • Váltóruha, váltócipő

 • Névvel vagy óvodai jellel ellátott ágynemű.


Baráti üdvözlettel,

Venesz Piroska
Alapító és fenntartó

 

 

Rólunk mondták