2012 Közhasznúsági Jelentés

A közhasznúsági jelentés tartalma
a) a számviteli beszámoló;
b) a költségvetési támogatás felhasználása;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
d) a cél szerinti juttatások kimutatása;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke;
f) a közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.
a)A beszámoló mellékelve.
b) 2012. évben a költségvetési támogatás a Központi Költségvetéstől 3.172.000 Ft értékben.
c) A beszámoló mellékelve.
d) Az Alapítvány 2012-ben cél szerinti juttatásokat nem alkalmazott.
e) A központi költségvetési szervtől támogatást, az elkülönített állami pénz-alaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatást.
Az Alapítvány 0.-Ft (nulla) támogatást nyert pályázati úton.
Az Alapítvány 176.246.- Ft SZJA támogatást kapott a központi költségvetésből.
f) Az Alapítvány 2011-ben vezető tisztségviselőinek, e státusz jogán nem folyósított juttatást.
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

 

1.A szervezet tevékenységének társadalmi hasznossága, a civil társadalomra kifejtett hatása:

Alapítványunk közönsége folyamatosan támogatja adományokkal más rászoruló alapítványok közönségét, intézményeit. Emellett olyan programokat és terveket hajt végre, amelyek biztosítják az alapítvány által működtetett intézmény fennmaradását, sikeres működését és ezen keresztül az alapítványnál dolgozók számára biztos munkahelyet és megélhetést. Az alapítvány programjaival és szakmai tudásával biztosítja a 16. kerületi óvodájának működését és fenntartását, amely 24 gyermeknek szolgáltat.

Alapítványunk támogatja a következő intézményt, és az intézmény gyermekeit. Alapítványi Óvoda Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon

Ebben az évben az Edelényi Óvodának 8 db óvodás asztalt, terepasztalokat, belső bútorokat, játékokat és ruhákat adományoztunk.

Szintén alapítványunk segítségével juttatunk több hátrányos helyzetű családot tűzifához Edelényben és környékén.

Alapítványunk az év folyamán többször szervezett adománygyűjtést, amelyeket anyaotthonok lakóinak, és más rászorulók gyerekeknek juttatunk el. Ezek játékok, ruhák, kisebb háztartási gépek.

Családsegítő akcióink keretében havi rendszerességgel szervezünk és tartunk részben ingyenes gyermeknevelési szemináriumokat, illetve személyes tanácsadást olyan szülők részére, akiknek nehézségeik vannak e területen. A tanácsadás térítésmentes.

2012-ben elindítottuk a web-oldalunk mellett a facebook oldalunkat is, amelyen keresztül több száz emberhez juttatjuk el sikeres gyermeknevelési tippjeinket, tanácsainkat. Mind a weboldalunk, mind a facebook oldalunk közönsége köszönetét fejezte ki több alkalommal a díjmentes és hasznos segítségért.

2. A szervezet 2012. évi programja

2012-ben továbbra is eredményesen működtette a Pillantó Kutya Alapítványi Óvodát, amely mind a Budapest XVI. kerületi gyermekeknek, mind más kerületekből, vidékről érkező gyermekeknek nyújt óvodai szolgáltatást.

Iskolai tanulássegítő és korrepetáló szolgáltatásunk folyamatos, a gyermekek év végi tanulmányi eredményei jól tükrözik munkánk hasznosságát.

Alapítványunknál folyamatos figyelmet helyezünk tehetséggondozásra. Oktatókkal, edzőkkel és más szakemberekkel együttműködve biztosítjuk a tehetséges gyerekek fejlődését. Példa erre a sakkoktatás, a rendszeres hagyományőrző néptánc, önvédelmi szakkör, úszás és művészeti szakkörök.

Az állandó óvodás programok mellett – önvédelmi edzés, néptánc foglalkozás, sakk-szakkör, rajz szakkör – havonta kirándulást és ünnepségeket szervezünk, amelyek a következők: Farsang, Anyák napja, Gyereknap, Apukák napja, Ballagás, Évnyitó, Szüret, Mikulás, Karácsony, belső születésnapi ünnepségek, illetve Nyílt napok, ahol a külsős gyerekek térítés nélkül játszhatnak és vehetik igénybe szolgáltatásainkat.

A Gyereknapon színvonalas programokat biztosítunk nemcsak az alapítvány közönségének, de külsős gyermekek, családok is meghívottak a rendezvényre.

3. A szervezet tevékenysége mennyiben érinti az esélyegyenlőséget, ennek bemutatása:

Alapítványunk és az alapítvány által fenntartott óvodánk nyitott bármilyen vallású, származású gyerekek és szülők felé.

Alapítványunknál jelenleg is szolgáltatunk roma származású, különböző vallású gyerekek és más anyanyelvű gyermekeknek is. Integrációs foglalkozások az óvodai program részei.

Alapítványunknál különösen fontos az esélyegyenlőség és a tolerancia.

4. A szervezet régióban betöltött szerepe:

Az óvoda folyamatos, egész éves, nyitva tartásával lehetőséget biztosítunk azon gyerekek számára, akik nyári, vagy egyéb szünetekben nem tudnak más intézményekben elhelyezést kapni.

A nyári iskolai szünetben sok családnak probléma az iskoláskorú gyermekek elhelyezése. Alapítványunk nyári, napközis foglalkozásokat tart, hogy a szülőknek segítse megoldani ezt a problémát.

NYÁRI PROGRAMOK, TÁBOROK és NAPKÖZI

Június 18-22-ig Sport-hét

Június 25-29-ig  Tánc-hét

Július 2-6-ig Kézműves-hét

Július 9-13-ig  Angol – hét

Július 16-21-ig Mutass jó példát! Képesség tábor

Július 23-27-ig Sport-és Kézműves hét

Július 30-tól augusztus 4-ig Angol-hét

Augusztus 6-20-ig Intézményszünet

Augusztus 21-24-ig Játék-hét

Augusztus 27-31-ig Angol- hét (iskola-előkészítő és felfrissítő angol)

A napközis táborban kerületi óvodások és kisiskolások is rész vettek, akiknek mi biztosítottuk a napközbeni, kreatív, vidám foglakozásokat és teljes ellátást.

5. Társadalomjobbító rendezvénysorozatunk eredményei:

A Mutass jó példát! Képességtábor programjai, eredményei kiemelkedőek voltak.

Az ország minden területéről érkeznek gyerekek hozzánk, hogy játékosan megtanulhassák az emberi értékeket és fontos emberi tulajdonságokat.

A gyerekek olyan képességeket sajátítottak el, melyre a mindennapokban alapvetően nagy szükség van: Sportszerű, érdeklődő, figyelmes, biztonságosan közlekedő, nyitott, önálló, rendszerető, jó csapattag, ápolt, környezettudatos, segítőkész, szorgalmas, jókedvű, jó tanuló.

Ebben az évben szerveztünk ilyen rendezvényeket: Drog megelőző – felvilágosító, egészséges életmódra nevelő előadások, csoportfoglalkozások szervezése és megtartása, iskolákban, gyermek- és ifjúságvédelmi intézetekben, és más intézményekben, valamint ezekhez is kapcsolódó gyermek- és ifjúsági táborok szervezése és lebonyolítása;

Tanulási képességeket mérő tesztelés, tanulási képességeket javító szemináriumok, tanfolyamok szervezése és megtartása, iskolákban, gyermek- és ifjúságvédelmi intézetekben, és más intézményekben, valamint ezekhez is kapcsolódó gyermek- és ifjúsági táborok szervezése és lebonyolítása;

Környezetvédelmi előadások és csoportfoglalkozások szervezése és megtartása, iskolákban, gyermek- és ifjúságvédelmi intézetekben, és más intézményekben, valamint ezekhez is kapcsolódó gyermek- és ifjúsági táborok szervezése és lebonyolítása;

Tanulási képességeket fejlesztő, drog megelőző és felvilágosító csoport­foglalkozások, tanfolyamok és programok szervezése, lebonyolítása tanulási lemaradásokkal küszködő és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók és felnőttek részére;

Alapítványunk munkatársai és támogatói mindent megtettek, és a jövőben is szándékoznak megtenni gyermekekért és családjukért, hogy rajtuk keresztül is segítsünk a társadalomnak abban, hogy minél több etikus, sikeres, egészséges és boldog ember legyen.

Az alapítvány teljes bevételét az alapító okiratban meghatározott célok teljesítésre fordította és valamennyi tevékenységét non-profit jelleggel végezte.

Budapest, 2013. május 30.

____________________________                   P.H.

Venesz Piroska

Tudomány-Kaptár Alapítvány

Kuratóriumi elnök